📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์ 100ปี พิบูลสงคราม”
ชิงเงินมูลค่ารวม 17,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร✨

📌ปิดรับผลงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
📌ประกาศผลการประกวด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
📌มอบรางวัล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

🌵สแกนอ่านรายละเอียดโครงการได้ตามQr Code ในรูปภาพ

🌵สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสาวกชพรรณ มั่นนุช 098-5649587
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์