“เรียนเพื่อต่อยอดความสำเร็จ” กับ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่วันนี้ได้ร่วมกันกับ สถาบันดนตรี ยามาฮ่า เพื่อการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
*ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย (เล่นเครื่องดนตรีได้ 1 ชนิด หรือ ร้องเพลงได้)
**ค่าเทอมสาขาดนตรีสากล 9,500 บาท

**สมัครด่วน** “รับจำนวนจำกัด”

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
⏩ รอบที่ 2 รอบโควตา
⏱ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์
https://reg.psru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785-8787 กองบริการการศึกษา มรพส. หรือ ติดต่อ 061-7968425 พี่บอมบ์ งานรับเข้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ
https://www.youtube.com/watch?v=HXf9VWae51k