จะสายวิทย์หรือสายศิลป์ ก็เรียนได้ ขอเพียงแค่ชอบและสนใจที่เรียนรู้ เรื่อง การจัดการข้อมูล – การทำระบบฐานข้อมูล /งานออกแบบ – งานเอกสาร – กราฟฟิก


หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
วันที่ 15 ก.พ. – 18 มี.ค 65
สามารถสมัครได้ที่ https://reg.psru.ac.th
**ไม่มีสอบสัมภาษณ์​

ค่าเทอม
8,000 บาท เท่านั้น

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล นักสารสนเทศ นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785-8787 กองบริการการศึกษา มรพส.
หรือ ติดต่อ 061-7968425 พี่บอมบ์ งานรับเข้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ