📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ระยะที่ 2

🌵การเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

🌵สมัครได้ที่
https://shorturl.asia/oKLFt หรือสแกน qr code ในรูปภาพ

🌵คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บัณฑิต (จบปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี) ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2. ประชาชน ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
3. นักศึกษา ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

🌵การจ้างงาน
ระยะเวลารวม 1 ปี

🌵พื้นที่จ้างงาน
2 จังหวัด 102 ตำบล ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

🔶โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูแลรับผิดชอบ 3 พื้นที่ ได้แก่
1. ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
2. ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย