ประกาศ - HUSO PSRU
     เตรียมตัวให้พร้อมครับน้องๆ รอบ 2 โควตา (Quata) ใกล้เปิดรับแล้ว 15 ก.พ. – 18 มี.ค. 65  รอบนี้ง่ายกว่าที่คิดเยอะ  **ไม่ใช้ Gat-Pat **
     1.สาขาดนตรีสากล (หลักสูตร YAMAHA) —ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย แต่ต้องมีคุณสมบัติเล่นเครื่องดนตรี 1 ชิ้น หรือร้องเพลงได้
     2.สาขาสารสนเทศ —ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
     3.สาขาภาษาอังกฤษ —รับเกรดเฉลี่ย 2.50
     4.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ —รับเกรดเฉลี่ย 2.25
     5.สาขาภาษาจีน —รับเกรดเฉลี่ย 2.00
     6.ภาษาไทย —รับเกรดเฉลี่ย 2.00
     7.ภาษาญี่ปุ่น รับเกรดเฉลี่ย 2.00
     8.จีนธุรกิจ —รับเกรดเฉลี่ย 2.00
**สายภาษา ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะมีการปูพื้นฐานให้ใหม่
**น้องที่อยากเรียนคณะมนุษยศาสตร์ฯ คนไหนมีปัญหาปรึกษาพี่นะ 061-7968425 พี่บอมบ์ แอดมิน “มะ-นุด” พิบูล ติดเทรนด์