ข่าวดี…สำหรับน้องๆ DEK65 ที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทีมงาน มะ นุด พิบูล ติดเทรนด์ ได้เพิ่มช่องทางติดต่อ สำหรับน้องๆ เด็ก 65

เพียงแค่ **แสกนเข้ากลุ่มไลน์ เด็กมนุษย์ฯ#TCAS65 น้องๆก็สามารถสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ เช่น เกณฑ์การยื่นสมัครเรียนรอบรอบแรก Portfolio / รูปแบบ Portfolio / เกรดเฉลี่ยที่ใช้ยื่นสมัคร / ค่าเทอม / รอบการสมัครของมหาวิทยาลัย / หลักสูตรสาขาที่เปิดสอนของคณะฯ และเรื่องอื่นๆที่น้องๆมีความคับข้องใจ เรามีพี่ใจดี คอยตอบคำถามให้กับน้องๆทุกคนอย่างรวดเร็ว ใครอยากเข้าเข้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แอดไลน์เลยครับ อย่ารอ ทุกคำถาม มีคำตอบ