สาระน่ารู้ด้านงานวิจัย

1. เทคนิคการทำงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

2. การละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานวิชาการ

3. การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

4. แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

5. แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร