โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ภาษารัสเซียเบื้องต้น” (จำนวน 10 ชั่วโมง)

โดยวิทยกร “อาจารย์เหนือ พัฒนาศิริ”

📅 เริ่มวันพุธที่ 7 กันยายน 65 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 65

🕑 เวลา 13.00-15.00 น.