HUSO

🎯 เตรียมเปิดรับรอบแรกแล้วนะวิ 🎯
🎡 เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
⏰ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 นี้

💻 สมัครออนไลน์ได้ที่ reg.psru.ac.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ '' 66)
หรือ 🏠สมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

📌สมัครได้ทั้งประเภทเรียนดี และประเภททุนเรียนฟรี
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 , 8787 , 8788 หรือ 061-9128976
💬งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#มะนุดพิบูลติดเทรนด์ #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #TCAS66

Home HUSO PSRU