HUSO

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุนการศึกษาเรียนดี "เพชรกาซะลอง" จำนวน 2 ทุน (รหัสสาขาวิชา ดนตรี 3219)

📌เงื่อนไข
      Google drive
📌สนใจ สมัครเลย
      สมัครเลย
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 หรือ 061-9128976
💗 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-796-8425 พี่บอมบ์ แอดมิน
#MUSIC #มะนุดพิบูลติดเทรนด์ #HUSO #PSRU #TCAS66 #รับสมัครนักศึกษาใหม่66 #สมัครเรียน #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Home HUSO PSRU