HUSO

📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
👉👉การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%✅
➡️ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


   สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
   **หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด**
อ่านประกาศคลิกลิ้งค์เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก
ติดต่อสอบถาม:
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม คลิก
 กลุ่ม Open Chat สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Home HUSO PSRU